Aanmeldingsformulier bestaande bouw


Hierbij geef ik KWZ opdracht voor een bouwkundig onderzoek en rapportage.

Naam Voorletters
Adres Postcode
Woonplaats Telefoonnr
E-mail adres:

Te keuren pand:
Adres Postcode
Plaats

Staat te koop bij Makelaardij:
Naam Adres
Postcode Plaats
Telefoonnr. Contactpersoon

Kosten

Binnen onze regio zijn de kosten van een keuring ? 250,00

Buiten onze regio zijn de kosten van een keuring ? op aanvraag