Meer zekerheid bij het kopen van een bestaande woning

Wetgeving
Op 1 januari 1992 veranderde het Burgerlijk Wetboek. De consument wordt door de nieuwe wetgeving beter beschermd op allerlei gebied. Dat geldt ook bij het kopen en verkopen van onroerend goed. Daarmee zijn er nogal wat veranderingen gekomen in de regels die gelden bij het kopen of verkopen van een huis. Al met al geniet de koper van een huis voortaan meer bescherming en zekerheid. Een prima zaak natuurlijk. Maar die bescherming is pas optimaal als de koper zich aan die nieuwe spelregels houdt. De koper moet bijvoorbeeld veel vragen stellen over het huis dat hij wil kopen. De verkoper is verplicht de koper uitvoerig te informeren over bijvoorbeeld mogelijke gebreken die op het eerste oog niet zichtbaar zijn. Gebeurt dit niet voldoende, dan kan de koper nadat de koop gesloten is en hij hiermee wordt geconfronteerd, een (financi?le) schadevergoeding vragen aan de verkoper. Kort gezegd komt het er op neer, dat de verkopende partij de verplichting heeft zaken te melden en de kopende partij te onderzoeken.

Achteraf zaken melden
Achteraf kan de kopende partij binnen bekwame tijd (artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek) de gebreken melden aan de kopende partij. Men moet dan wel een juridische zaak opzetten om eventuele vergoedingen te kunnen krijgen. Vaak gaan dan de kosten van de rechter boven de schade die men daardoor leidt. Ook moet dan worden aangetoond dat zaken niet zichtbaar waren en een verborgen gebrek. Een oude lekkage die onvoldoende hersteld is en de sporen bij een gedegen onderzoek nog terug te vinden zijn, maar kort daarop de lekkage terug komt kan wel eens niet worden geaccepteerd door de rechter. Hoe is hersteld, kan een grote vraag worden. Is het platte dak alleen maar afgekit en met enkele weken weer lekkage op de oude plaats of is een goed en nieuw deugdelijk plat dak gemaakt. Een mooi uitziend schilderwerk van de kozijnen en ramen van een woning kan verraderlijk zijn. Is het rotte hout wel voldoende weggehaald of is het schilderwerk alleen over de rotte delen aangebracht. Een schuifpui die niet open kan, omdat het kozijn verzakt is, en waarvan de eigenaar tijdens de bezichtiging zegt, dat hij de sleutel zo snel niet kan vinden is achteraf geen verborgen gebrek.

Onderzoek voor de kopende partij.
Om te voorkomen dat u in dergelijke situatie verstrikt raakt kunnen wij u helpen. Door ons bureau wordt de kopende partij ondersteund door een onderzoek in de woning in te stellen en hiervan rapport uit te brengen aan de opdrachtgever. Het doel van het rapport is zaken die niet goed zijn in de woning te rapporteren en aan te geven welke actie hierop ondernomen moet worden.

Onderzoek voor de verkopende partij.
Indien men een woning in de verkoop heeft wordt een onderzoek ingesteld met de eigenaar van de woning om in beeld te brengen wat eventueel gebreken zijn in de woning. Dit rapport kan tevens bij de ge?nteresseerde op tafel worden gebracht, zodat hij gelijk kan zien welke zaken naar voren zijn gekomen en welke zaken daarvan opgelost zijn. Indien een woning bij een makelaar op tafel ligt voor de verkoop en daarbij gelijk een bouwkundig rapport kan worden overlegd, wat betreft de bouwkundige staat, zou dit de verkoop kunnen bespoedigen.

Door ons bureau wordt het bouwkundig rapport als volgt samengesteld:

1.    Bouwkundige staat en opbouw van de woning;
2. Indien aanwezig meting van de mechanische ventilatie;
3. Opsomming van bouwkundige zaken die niet goed zijn in de woning;
4. Aangeven van zaken in de woning die gelijk hersteld moeten worden;
5. Advies op welke wijze zaken in de woning hersteld moeten worden;
6. Onderhoud advies voor de komende jaren;
7. Kosten raming van de zaken die gelijk hersteld moeten worden;
8. Kosten raming onderhoud advies;
9. Kosten raming voor die zaken die voor verfraaiing van de woning kunnen dienen;
10. Advies voor verbetering van de woning.


K.W.Z. heeft een aantal tips voor uw nieuwe woning op een rijtje gezet.

Kosten
Binnen onze regio zijn de kosten van een keuring ? 250,00.
Buiten onze regio zijn de kosten van een keuring ? op aanvraag.
Om te zien of uw woning binnen of buiten onze regio valt, klik op de wereldbol.

Door ons bureau wordt getracht het onderzoek en de rapportage binnen enkele dagen geheel te verzorgen.

Aanmelden!