Tips voor uw nieuwe woning:

Binnen deuren van de woning:

De binnendeuren van de woning zijn namelijk erg gevoelig voor vocht. Zo zit nog zeker een 1500 liter water in de woning wat door ventileren verwijderd moet worden. De binnen deuren hangen nog maar kort in de woning. Als men de deuren in de woning dicht houd bestaat de kans dat zij krom trekken. De oorzaak is dat niet gelijk tijdig het vocht verwijderd wordt uit de verschillende vertrekken. Zet daarom alle deuren half open door bijvoorbeeld een lege closet rol onder de deur te plaatsen. De deuren krijgen op deze wijze de kans aan beide zijden gelijkmatig te drogen en dus niet krom te trekken. Laat een deur nooit geheel open staan tegen een muur die net behandeld is met spuitwerk of spartel putz. Hierin zit veel vocht. De deur neemt dan aan één zijde vocht op en trek krom. Laat de binnen deuren zoveel mogelijk in de kozijnen hangen. Vaak worden de deuren opgetast in de badkamer en schuin tegen de muur geplaatst. Als men de deuren twee dagen laat staan bestaat een grote kans dat de deuren krom zijn getrokken en nooit meer recht te krijgen zijn. Mochten de deuren verwijderd moeten worden, hang deze dan s'avonds terug in de kozijnen en laat ze half open staan.

CV installatie:

Als u een eigen CV ketel heeft in de woning dient u er voor te zorgen dat de druk in het CV circuit op druk blijft. Dit moet rond de 2 bar zijn. De stekker van het toestel moet in het stopcontact zitten en de gaskraan moet open staan. Mocht u één van de bovenstaande zaken niet in orde hebben, zou u van de installateur een rekening kunnen krijgen als u hem laat komen. Bij de CV ketel is en boekwerk waar u deze zaken terug kunt vinden.

Stankafsluiters:

Onder de CV ketel is een zogenaamd sifon, dat het water opvangt van het overstort ventiel van de koutwaterleiding die de CV ketel in gaat. Tevens wordt in dit sifon het condenswater van de Hoog Rendement CV ketel afgevoerd. Dit is een paar liter condens water per dag door de CV ketel en een aantal druppels van het overstort ventiel van de koutwaterleiding, hetgeen genoeg is om de stankafsluiter gesloten te houden. Tijdens lange afwezigheid in de woning bestaat de kans dat het sifon uitdroogt en de rioollucht in de woning kan komen. Een klein beetje slaolie in het sifon gieten en het voorkomt het verdampen van het water in de sifon. Dit geld tevens voor lang ongebruikte vloerputjes in de badkamer of wasruimtes.

Inspectie onder de vloer:

Tijdens de oplevering wordt een onderzoek ingesteld onder de vloer. Er is dan nog weinig of geen water afgevoerd in het riool. Als u de woning een tijd in gebruik heeft is het verstandig een tweede inspectie onder de vloer uit te voeren. De mogelijkheid bestaat dat wanneer meerdere malen warm en koud water door de leidingen onder de vloer gaat, er een aansluiting los gaat. Om zekerheid te krijgen zou een scheut ammoniak in het toilet gegoten moeten worden en het toilet doorpoelen. Als dan onder de vloer niets te reuken is staat vast dat er geen lekkage is. Mocht er dan toch een lekkage zijn kan dit gelijk gemeld worden bij de bouwer, of als de uitvoerder nog op de bouw aanwezig is, bij hem.

Mechanische ventilatie:

Uw woning is voorzien van een mechanische ventilatie. Deze draait altijd en mag niet uitgeschakeld worden. Draag er zorg voor dat deze elk half jaar schoongemaakt wordt. Op de ventilatie box zit een instructie boekje, waarin staat vermeld op welke wijze de motor met het schoepenrad kan worden gedemonteerd en schoongemaakt kan worden. Indien u alleen een mechanische ventilatie in de woning heeft is het raadzaam zoveel mogelijk de ventilatie roosters open te laten staan. Er kan dan verse lucht van buiten de woning toetreden. Ook deze roosters schoonmaken is van het grootste belang.

Ruimte onder de deuren in de woning:

Draag er zorg voor dat te allen tijde er ruimte onder de binnendeuren blijft. Bij berekeningen die gemaakt zijn voor uw woning voor de ventilatie, verwarming en isolatie is daarmee rekening gehouden. Er moet gemiddeld altijd een ruimte van ongeveer 2 centimeter onder de binnendeuren zijn. De reden is dat dan via de ventilatieroosters lucht van buitenaf de kamer binnenkomt, onder de deuren doorgaat naar de punten waar de mechanische ventilatie staat af te zuigen. Dit zijn normaal twee plaatsen in de keuken, het toilet en de badkamer. Bij een grote woning zullen deze meerdere plaatsen zijn. Op deze wijze wordt de woning geventileerd en zal deze altijd fris en warm blijven. Vaak wordt gedacht dat door dit ventileren er warmte verloren gaat. Dit gebeurt ook maar als de woning gesloten zou zijn zou het vocht zich ophopen in de woning en zou het CO ² gehalte te veel stijgen. In een vochtige ruimte moet veel meer energie worden aangebracht als in een droge ruimte, dus een lager gas- of energie verbruik. Mocht u een dikke houtlaag of ander dik materiaal op de vloer aanbrengen zodat de ruimte onder de deur verloren gaat, bestaat de mogelijkheid de kozijnen van de deuren te verhogen. Deze kunnen eenvoudig worden opgeschoven zodat de deuren in de woning niet afgezaagd behoeven te worden.

Trappen in de woning:

De trappen in de woning worden met een grondverf laag geleverd. Het is geen afgeschilderde trap die u geleverd krijgt. De reden hiervan is dat er geen dekkende schilderlaag op de trap aanwezig mag zijn als men vloer-bedekking op de trap laat aanbrengen. De lijm van de vloerbedekking lost de verf op en komt de vloerbedekking los op de trap te liggen zodat een gevaarlijke situatie kan ontstaat.

Vensterbanken:

Indien u natuurstenen vensterbanken heeft in de woning, dient u rekening te houden met vlekken op de vensterbanken die er later niet meer afgaan. Koffie en rode wijn kunnen lelijke kringen achter laten De natuurstenen vensterbanken zijn poreus. Eerst de vensterbanken met water en zeep reinigen. Daarna ze in de steen- of meubelwas zetten. Tevens komt dan de structuur en kleur van de venterbaken naar voren.

Radiator in de badkamer:

In de badkamer is altijd veel vocht. Dit wordt wel afgevoerd maar is toch kortere tijd aanwezig. De radiator in de badkamer is van metaal en zou voor extra bescherming en een langere levensduur in de autowas gezet moeten worden.

Tegels en overige in de badkamer:

Als de woning aan u is opgeleverd moet er schoon gemaakt worden. In de badkamer is het verstandig de tegels schoon te maken met groene zeep. Hierin zit namelijk wat loog dat de cement sluier op de tegels oplost en gemakkelijk is af te spoelen. Vooral de kitnaden met zachte groene zeep schoonmaken. Ook na gebruik van de douche of bad is het verstandig de kitnaden met een handdoek af te drogen zodat deze niet kunnen worden aangetast door vocht.Garantie op de CV ketel en installatie:

Wanneer u na de oplevering van de woning onder eigen verantwoordelijkheid een vloerverwarming laat aanleggen moet u zich realiseren dat de bouwer geen garantie meer geeft op de CV ketel en de daarop aangesloten vloerverwarming. Overleg met u leverancier van de vloerverwarming dat hij de garantie van de CV ketel overneemt of laat overnemen is van cruciaal belang.


Ruiten van de nieuwe woning:

Als u de sleutel van de woning heeft ontvangen kan er aan de slag worden gegaan. Er is door de bouwer bezem schoon opgeleverd. Vaak is buiten rond de woning de straten en de tuinen nog niet aangelegd. Er is veel stof en zand wat op de ramen gaat zitten. De ramen zijn vaak wel schoongemaakt maar nog niet helemaal. Draag er zorg voor dat de ruiten worden schoongemaakt met een spons die honderd procent vrij is van zand. Elke korrel kan krassen veroorzaken. Spoel de ruiten eerst schoon met veel water, dan reinigen met een schoonmaakmiddel en afspoelen. Hierna kunnen de ruiten worden gelapt.

Loze leidingen:

In uw woning worden vaak loze leidingen geleverd ter beschikking van, b.v. telefoon, televisie of andere kabelwerken. In de loze leidingen zitten zwarte draden of touwtjes. Deze draden of touwtjes zijn bestemd om aan te geven dat de leidingen open zijn. Dit zijn zogenaamde controle draden. Trek nooit met deze controle draden andere draden voor telefoon of televisie door de leidingen. Plaats aan de controle draad een trekveer. Haal de trekveer door de loze leiding en vervolgens met de trekveer de draad die in de loze leiding moet. Alle controle draden komen boven in de meterkast uit.

Aardlek schakelaar:

In de meterkast bevinden zich een aantal aardlekschakelaars. Het doel hiervan is een stuk veiligheid in de woning. De aardlekschakelaars dienen van tijd tot tijd getest te worden. Hiervoor zit op de aardlek schakelaar een knop die ingedrukt moet worden. Valt deze uit is het goed. Als de elektra uitgeschakeld is gaan alle ingestelde uurwerken ook verloren. Mogelijk kan met het verzetten van de tijd ook de aardlekschakelaars worden getest.

Rubbers in de ramen en deuren:

In alle draaiende delen van de woning, draairamen en buitendeuren zitten rubbers. Deze kunnen eenvoudig verwijderd worden als men schilderwerkzaamheden gaat uitvoeren. Van de bouwer van de woning ontvangt u een onderhoud- en schilders advies. Verstandig is de rubbers jaarlijks in de talkpoeder te zetten. U zou dan de talkpoeder kunnen oplossen in spiritus en aanbrengen op de rubbers. De spiritus verdamt en de talkpoeder blijft achter op de rubbers. Ook kunnen de rubbers worden ingespoten met teflonspray of er teflon stick opstrijken. De rubbers zorgen voor een goede afdichting van de ramen en deuren.

Buiten de woning:

Buiten de woning zijn de belangrijkste zaken het schilderwerk van het hout. Dit moet jaarlijks worden nagezien en op kale plaatsen eventueel worden bijgewerkt. Vaak ontvangt men van de bouwer van de woning een schildersadvies.

De daken van de woning:

Wanneer de woning een plat dak heeft is het van het grootste belang dat jaarlijks een inspectie wordt gehouden op het platte dak. Dit kan men zelf doen door te kijken of geen lasnaden van het platte dak, mastiek of andere dakbedekking is losgegaan. Controleer of zich geen rommel ophoopt rond de grindvangers of open uitgangen naar de hemelwater afvoeren. Als men een paar jaar woont en de bomen groter zijn geworden in de omgeving zal veel blad en dergelijke zich gaan ophopen voor de hemelwater afvoeren. Bij een woning met een puntkap is het van het grootste belang dat de dakgoten jaarlijks worden schoongemaakt.