Leren over ventilatie

Binnenmilieu

Een groot deel van ons leven brengen wij binnenshuis door. Het leefklimaat in de woning dient daarom ook goed te zijn. Kinderen, ouderen en mensen met chronische aandoeningen zijn sterk afhankelijk van een goed leefklimaat. Om een gezond binnenmilieu te krijgen is een goede ventilatie van zeer groot belang.

Door de ventilatie komt schone en verse lucht van buitenaf in onze woning. Tevens wordt oude en afgewerkte lucht naar buiten gewerkt. Een gemiddeld gezin produceert dagelijks zón 12 liter vocht per dag dat door middel van ventilatie de woning moet worden uitgebracht.

Vochtproblemen herkennen.

Vocht problemen zijn te herkennen aan een aantal zaken die zich gaan voor doen.
  1. Regelmatig vocht op de ramen met dubbel glas.
  2. Zwarte aanslag op de onderdorpels van de ramen tegen het glas.
  3. Een muffe lucht bij binnenkomst in de woning.
  4. Water dat in kleine plasjes voor de ramen staat.
  5. Aantasting door roest van radiator in de badkamer en of toilet.
  6. Ongedierte zoals pissebedden voelen zich thuis in een vochtig klimaat.
  7. Het zwart worden van het plafond in de badkamer.

Bouwvocht

Vaak wordt bouwvocht de schuld gegeven dat er te veel vocht in de woning aanwezig is. Natuurlijk wordt tijdens de bouw water gebruikt voor de bouw van de woning. Bij oplevering is er dan ook nog zeker zón 4000 liter water in de woning. Bij een goede en juiste ventilatie kan men zeker stellen dat na een driekwart jaar dit vocht geheel verdwenen is.

Natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie wil zeggen dat door openingen in de gevel, vaak in de badkamer en toilet een pijp door het dak naar buiten, klep raampjes of andere openingen naar buiten, de woning moeten voorzien van verse lucht van buiten. De hoeveelheid van de ventilatie in de woning is afhankelijk van de open staande openingen en eventueel de wind van buiten die invloed heeft op de openingen.

Mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie werkt door middel van een ventilator die vaak op zolder is geplaatst of achter één van de aftimmeringen. Deze ventilator zuigt in de keuken op twee afzuigrozetten af en in de badkamer en het toilet. In de keuken zit vaak de drie standen schakelaar. Het beste kunt u deze als volgt gaan gebruiken.

Stand 1 is bedoeld voor wanneer u van huis bent of in de nachtelijke uren.

Stand 2 is bedoeld voor wanneer u thuis bent.

Stand 3 is bestemd bij vocht producties, wassen, drogen van de was, koken, douchen of andere zaken waarbij vocht vrij komt.

Als lucht in de woning wordt afgezogen dient dit ook te worden aangevoerd. Denk erom dat deze mogelijk ook aanwezig is, zoals het open houden van ventilatie roosters of klepraampjes. Als het nu waait of het erg koud zet dan iets open aan de luwe kant van de woning. De lucht in de woning komt binnen via een rooster in het raam, klepraam of andere opening. De lucht gaat door het vertrek, waar de lucht binnenkomt, onder de deur door naar de overloop of hal en gaat vervolgens naar dat vertrek waar een afzuigpunt is. Voldoende ruimte onder de deuren is van groot belang.

Gebalanceerde ventilatie.

Bij gebalanceerde ventilatie vindt de afvoer van oude lucht in de woning op dezelfde manier als bij gewone mechanische ventilatie. De aanvoer van lucht vind niet plaats langs de roosters in de ramen, klepramen of op andere wijze maar door een tweede motor in de ventilatie unit, daaraan een buizen stelsel en uitblaas roosters in de kamers van de woning. Naast de ventilatie wordt de warmte die zich in de lucht bevindt dat de woning wordt uitgeblazen terug gewonnen op de lucht die de woning wordt ingeblazen. Hiervoor is een zogenaamde Warmte Terug Win blok in de unit gebouwd. Duidelijk moge zijn dat alleen de warmte (Energie) wordt terug gewonen. De lucht die aan elkaar de warmte overdraagt raakt elkaar niet. Dus er wordt geen oude lucht weer terug geblazen in de woning.

Wat is van een groot belangrijk om te weten.
Wat kan van een groot belang zijn.

Ondanks dat uw ventilatie goed werkt, kunt u dagelijks een kortere tijd de ramen bij mooi weer open zetten. Dit kan bij alle soorten ventilatie.

Zet uw verwarming lager als u de ramen open zet in die tijden van het jaar dat deze brand.

Afzuigkap in de keuken

Indien in uw nieuwe keuken een afzuigkap wordt geplaatst zonder motor (motorloos) verdiend de aanbeveling dat deze wordt aangesloten op de mechanische ventilatie. Daarbij moet gebruikt worden gemaakt van een gladde buis met een minimale diameter van 125 millimeter. Er dient een metalen buis te worden gebruikt voor brandgevaar. Veder is het van het grootste belang dat de ventilatie in de woning opnieuw wordt ingeregeld. Dit houdt in dat elk afzuigrozet moet worden nagemeten en eventueel worden bijgesteld. Hierdoor voorkomt u dat de rest van de woning onvoldoende wordt geventileerd  Ook dit is van levensbelang.

Indien dit niet gebeurd bestaat de kans dat bijvoorbeeld de badkamer onvoldoende afzuigt. Het gevolg is dat het plafond van de badkamer wederom zwart wordt van het vocht.

Een afzuigkap met motor en met een afvoer door de gevel naar buiten kan op bezwaren stuiten. Ten eerste wordt in het bouwbesluit artikel 3 aangegeven dat op een bepaald gebied op de voorgevel niet naar buiten mag worden afgevoerd met binnenlucht. Ten tweede stuit het op problemen met de eventuele garantie GIW (Garantie Instituut Woningbouw) op de gevel van de woning.

Ten derde wordt de vraag bij WTW systemen gesteld, waar komt de lucht vandaan die de afzuigkap naar buiten zou moeten brengen. De woning is namelijk geheel gesloten door het WTW systeem. Laat u adviseren door een deskundige op ventilatie gebied.

Wat wordt beter in de woning

Als de ventilatie in de woning goed is wordt uw leefklimaat voor u en uw gezinsleden beter.

De voordelen zijn:

Rapportage van onderzoek ventilatie in nieuwbouwprojecten.