Bijzondere aandacht voor het Warmte Terug Win systeem in uw nieuwe woning

Doordat de tijden veranderen, zijn ook de normen die van toepassing zijn bij het bouwen van een nieuwe woning veranderd. Zo is de bouwer van de woning gehouden aan een aantal verplichtingen waaraan de woning moet voldoen. Dit is terug te vinden in het Bouwbesluit. Daarin zijn een aantal uitgangpunten opgenomen. Deze zijn:

Omdat n van de ingrijpende zaken de Energie Prestatie Norm is, moeten vaak zaken in de woning worden aangebracht die geheel nieuw zijn. Daarom deze informatie voor u, waarvoor wij u bijzondere aandacht vragen.

Warmte Terug Win-installatie, kort genoemd WTW systeem

Wat houdt een WTW systeem in:

Omdat er voor dit systeem wat aandacht wordt gevraagd bij het in gebruik nemen van de woning en dat met een aantal zaken rekening moet worden gehouden, zullen wij hiervan een uitleg van geven.

Hoe wordt de warmte terug gewonnen

In het toestel in de woning zit een zogenaamd WTW. Door een motor in de unit wordt de lucht van buiten naar binnen gezogen. In de unit wordt de lucht opgewarmd. De verwarmde lucht wordt verder de woning in getransporteerd en uitgeblazen in de vertrekken waar men regelmatig verblijft, de zogenaamde verblijfsgebieden. Vanuit deze verblijfsgebieden wordt de lucht door de woning getrokken naar de afzuigpunten. Waarna het door de leidingen weer terug komt bij de WTW installatie. In de WTW wordt de warmte uit de lucht ontrokken en verder naar buiten geblazen. Dit kan een rendement opleveren van zeker 85 procent.

Hoe onstaat een goede ventilatie.

Doordat de gehele dag lucht door de woning wordt getrokken, wordt er ook optimaal geventileerd. Zoals bekend, is luchttransport door de woning noodzakelijk om te voorkomen dat er schimmels en andere onaangenaamheden kunnen ontstaan. Vroeger werden de ramen van de woning open gezet met als doel verse lucht de woning in te brengen. Dat kan bij dit systeem geheel achterwege gelaten worden. Er wordt namelijk de gehele dag door al lucht door de woning getrokken.

Behaaglijke warmte

Omdat gedurende de gehele dag verse lucht van buiten en voorverwarmt door de woning wordt getransporteerd, is de woning veel droger dan vroeger. Doordat er veel minder vocht in de lucht aanwezig is, kan de lucht veel gemakkelijker (deze lucht is al gedeeltelijk voorverwarmd door de WTW) met radiatoren worden opgewarmd. Drogere lucht neemt veel sneller warmte aan dan vochtige lucht. Door de drogere lucht voelt het behaaglijker aan in de woning.

Altijd een frisse woning

Omdat gedurende de gehele dag heel rustig verse lucht van buitenaf door de woning wordt geblazen wordt deze optimaal geventileerd.

Hieronder ziet u een schema weergave van de werking van een WTW installatie.Dit systeem vraagt verder ook een speciale aandacht in de woning, waar moet men verder rekening mee houden en waarom.

Belangrijke zaken zijn:

Woning is totaal gesloten

De woning is totaal gesloten en er zijn geen ventilatie roosters in de ramen zoals vroeger. De reden hiervoor is dat er geen warmte verloren gaat.

Afzuigkap met motor naar buiten.

Belangrijk om te weten is, dat met dit systeem geen afzuigkap met motor door de gevel naar buiten mag worden toegepast. Er wordt namelijk in de woning met een gesloten systeem gewerkt hetgeen inhoud dat de lucht hoeveelheid die de woning wordt ingebracht gelijk is aan de hoeveelheid dat de woning weer verlaat. Er is dus geen lucht over om door de afzuigkap met motor naar buiten te laten brengen. Dan zou de woning vacum worden gezogen.

Bovenstaande reden is niet de enige reden niet te kiezen voor een afzuigkap met motor naar buiten. Een tweede reden is dat de wetgeving, het Bouwbesluit, dit niet toestaat in bepaalde gevallen.

Verstandig is dan ook toe te passen een afzuigkap die daarvoor speciaal is vervaardigd. Op dit moment is alleen geschikt voor het WTW systeem de afzuigkapen met een luchtscherm.

Ook wordt in de montage voorschriften van afzuigkappen met motor gewaarschuwd dat bij toepassing van een dergelijke kap geen onderdruk in de woning mag ontstaan. Dit zal zeker gebeuren bij de gesloten woningen met W.T.W. toepassing.

Het grote gevaar is dat wanneer een kap met motor en W.T.W. wordt toegepast er ook bij de CV ketel een onderdruk ontstaat. Ook een CV ketel mag nooit worden opgehangen in een ruimte waar onderdruk kan ontstaan zoals in de montage voorschriften is aangegeven. De reden is dat in de verbrandingsgassen van een CV ketel Koolmonoxide zit. Deze Koolmonoxide zal bij onderdruk naar buiten worden getrokken en er zal een gevaarlijke situatie ontstaan.

KWZ, kan u goed informeren welke afzuigkap wel kan worden toegepast en waarmee rekening gehouden moet worden, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Een goede begeleiding is dan ook noodzakelijk om onnodig kosten later een teleurstelling te voorkomen. Vooral als u de voorkeur eraan geeft de keuken niet een keuken af te nemen van de project keukenleverancier van de aannemer.

Open haard toepassing

Open haard toepassen zoals het woord het zegt gaat niet. Normaal moet een openhaard een afzonderlijke toevoer van zuurstof hebben om een verbranding in de openhaard te kunnen laten plaatsvinden. Zoals al eerder is weergegeven is de woning geheel gesloten. Bij verbranding van hout en dergelijke is veel zuurstof nodig. Hierbij moet gedacht worden aan een 100 m per uur. Deze hoeveelheid komt de woning niet binnen, dus kan het ook niet via de schoorsteen naar buiten. In deze gesloten woning kan alleen worden toegepast een open gashaard met een gesloten verbranding systeem. Laat vooral gesloten systemen door een vakman op dat gebied aanleggen. Houd er rekening mee dat in aardgas koolmonoxide zit en dus gevaarlijk is.
Belangrijke informatie over problemen met de WTW.

Rapportage van onderzoek ventilatie in nieuwbouwprojecten.