Belangrijke informatie over problemen met de WTW.

I.v.m. de vele berichten in de media over de problemen rond het warmte-terug-win systeem, wat in veel woningen wordt toegepast, biedt KWZ u hierbij extra informatie over de oorzaken waardoor deze problematiek ontstaat.

De afgelopen twintig jaar heeft KWZ zich bezig gehouden met allerlei zaken betreffende het WTW systeem. Daarbij heeft KWZ geconstateerd dat er op verschillend gebied problemen ontstaan door onkunde van installateurs en/of gebruikers van het WTW systeem.

Deze problemen kunnen wij onderscheiden in de volgende punten:

 1. Onbekendheid bij de gebruiker van een WTW installatie;
 2. Onkunde bij de installateur van de WTW installatie;
 3. Geen of onvoldoende voorlichting aan de eindgebruiker van de WTW installatie;
 4. Onjuiste aansluiting op het WTW systeem door keukeninstallateurs;
 5. Bij de verkoop van keukens grote onbekendheid hoe toe te passen bij een WTW;
 6. Veel geluidsoverlast in de woning.
Tengevolge van onkunde, van verschillende zijde, ontstaan de meeste ongewenste situaties, met als gevolg dat er klachten gaan ontstaan welke na langere tijd zelf tot lichamelijke klachten kunnen lijden. In de jaren dat KWZ zich bezig houdt met opleveringen en keuringen van woningen en daarbij tevens een uitvoerige controle van het ventilatiesysteem houdt. Is gebleken dat een stukje onbegrip is ontstaan om zich te verdiepen in de zorgvuldigheid die nodig is in een woning met WTW installatie en om problemen daarmee te voorkomen.

Deze zaken zijn te onderscheiden in:

 1. Installateurs die onvoldoende zorgvuldigheid betrachten bij de montage van de installatie;
 2. Te weinig of onvoldoende toepassing van geluiddempers;
 3. Keukenverkopers die zich te weinig realiseren wat wel verkocht kan worden en wat niet, omdat de kennis niet aanwezig is om een koper goed te kunnen voorlichten;
 4. Doordat de koper en de verkoper van een keuken niet voldoende zijn ingelicht of geen kennis hebben van een WTW installatie en daardoor zaken kopen en monteren die een grote nadelige invloed hebben op de installatie;
 5. Doordat keukeninstallateurs geen enkele kennis van zaken hebben aangaande een WTW installatie en geen idee heeft wat hij wel kan doen en wat niet met de montage van een motorloze afzuigkap;
 6. Onvoldoende of verkeerde materialen verstrekt krijgen waarmee hij moet installeren.
Nu in de media aandacht wordt besteed aan deze problematiek en bewoners van woningen die voorzien zijn van een WTW installatie aan de bel gaan trekken, zullen meerdere zich kunnen vinden in bovenstaande.

Onderstaande foto's geven een beeld uit de talloze voorbeelden die betrekking hebben op de problematiek.

Bij het aansluiten van een motorloze afzuigkap moeten de op deze foto getoonde bochten en buizen worden gebruikt, dit ter voorkoming van weerstand in het systeem.Dit is een motorloze afzuigkap die zoveel weerstand oplevert,
dat de gehele WTW installatie wordt ontregeld.
Gevolgen van een WTW installatie die een jaar lang ontregeld is geweest.Een niet juist gemonteerde Akoestische geļsoleerde pijp.Doordat flexibele buis is gebruikt bij de aansluiting van een motorloze afzuigkap zal deze de gehele installatie doen ontregelen.Doordat er flexibele buis is gebruikt voor het aansluiten van een motorloze afzuigkap, zal de capaciteit van de afzuiging sterk afnemen door teveel weerstand in de buis. Het tweede afzuigpunt is opengelaten en de kast is om het afzuigpunt geplaatst. Dit afzuigpunt zal niet voldoende kunnen afzuigen doordat deze in een kast zit. Alle lucht moet door de kieren van de kast worden getrokken.Doordat vaak de Akoestische geļsoleerde buizen bij het WTW systeem tijdens de installatie plat gedrukt worden, ontstaat er een te kleine doorgang en te veel weerstand in de buis. Hierdoor gaat 85% van de capaciteit verloren.Bekijk onderstaand filmpje om te zien wat het resultaat is van een op de juiste manier aangesloten motorloze afzuigkap.


Om een gericht onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de klachten in een woning met WTW moet de aandacht worden gericht aan de volgende zaken:

 1. Wat zijn de klachten van de bewoners van de woning;
 2. Hoe is hun voorlichting geweest en in hoeverre zijn zij bekend met hoe te handelen met een WTW installatie;
 3. Hoe moeten zij hun huis nu anders gaan gebruiken;
 4. Wat zijn de capaciteiten in de woning, die vereist worden door het bouwbesluit;
 5. Welke capaciteiten worden in de woning verkregen;
 6. Wat zijn de uitslagen van metingen in de woning;
 7. Hoe is de installatie gemonteerd.
Om de problemen op te lossen moet het volgende onder de aandacht worden gebracht van diegene die verantwoordelijk is voor de levering van de installatie en het installeren in de woning.

 1. Aangeven welke fouten bij de montage zijn aangebracht;
 2. Hoe kunnen deze foutieve montage worden opgelost;
 3. Wat moet bereikt worden bij een verandering van de montage;
 4. Wie is aansprakelijk voor de foutieve montage van zaken, die buiten de verantwoordelijkheid liggen van de monteur van de WTW installatie;
 5. Wie moet worden aangesproken voor deze foute montage;
 6. Hoe kunnen deze personen worden aangesproken en wat moeten zij veranderen.
Wanneer u klachten heeft t.a.v. uw WTW installatie, vochtproblemen, of heeft u het vermoeden dat uw WTW installatie niet aan de daarvoor gestelde norm voldoet? Of hebt u na de oplevering van uw woning een keuken geplaatst en heeft u daarna problemen t.a.v. van de vochthuishouding in uw woning gekregen? Dan kunt u KWZ inschakelen voor een technische keuring van uw WTW systeem.

KWZ zal een onderzoek in uw woning instellen en daarvan een rapport uitbrengen. KWZ gebruikt daarbij ge-ijkte apparatuur om de luchthoeveelheden van uw installatie te kunnen vaststellen.

De kosten voor dit onderzoek bedragen binnen onze regio € 250,00, valt u buiten onze regio dan zijn de prijzen op aanvraag.
Klik op de aardbol om ons rayon te bekijken.

U kunt een WTW onderzoek bij ons aanvragen door een aanvraagformulier volledig in te vullen en naar ons te versturen.Onderzoek aanvragen, klik hier!